Day: August 1, 2019

ทำไมสุนัขจึงเป็นเพื่อนที่แสนดีของมนุษย์ทำไมสุนัขจึงเป็นเพื่อนที่แสนดีของมนุษย์

มนุษย์เริ่มรู้จักเลี้ยงสัตว์เมื่อประมาณ 9,000 ปีมาแล้ว สัตว์ชนิดแรกที่มนุษย์นำมาเลี้ยงเป็นเพื่อน ได้แก่ “หมา” หรือ “สุนัข” (อ้างอิงสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน) สุนัข มีชื่อวิทยาศาสตร์ Canis Iuppus familoaris หรือ Canis Familiaris เป็นทั้งนักล่าและสัตว์กินซาก มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง กระดูกข้อเท้าที่เชื่อมกัน และระบบหมุนเวียนเลือดที่ช่วยในการวิ่งและให้สุนัขมีความอดทน สุนัขเป็นสัตว์มีเขี้ยว มีฟันที่ใช้จับและฉีกให้ขาด เช่นเดียวกับสัตว์นักล่าที่เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น แต่ในขณะเดียวกัน สุนัขยังถูกจัดให้เป็น “สัตว์เลี้ยง”ชนิด “เชื่อง” ที่เก่าแก่ที่สุด และมีการคัดเลือกผสมพันธุ์มาเป็นเวลานับพันปีจนมีพฤติกรรมการรับรู้ทางประสาทสัมผัส