Day: November 29, 2023

หนูแฮมสเตอร์

หนูแฮมสเตอร์หนูแฮมสเตอร์

หนูแฮมสเตอร์มีนิสัยปราดเปรียว มักจะเก็บอาหารไว้ในกระพุ้งแก้ม นอกจากนี้กระพุ้งแก้มสำหรับแม่หนูแฮมสเตอร์ ยังเป็นที่หลบภัยลูก ๆ เมื่อรู้สึกถึงอันตราย รวมไปถึงหากอากาศร้อน หนูแฮมสเตอร์จะกินอาหารน้อยลง เพราะไม่จำเป็นต้องสะสมไขมันในร่างกาย และแน่นอนว่านิสัยกัดแทะเป็นส่วนหนึ่งของหนูแฮมสเตอร์ เหมือนกับสัตว์ฟันแทะชนิดอื่น ๆ เพราะว่าฟันของหนูแฮมสเตอร์จะยาวขึ้นเรื่อย ๆ หากไม่ได้กัดแทะหรือลับฟันให้สั้น อาจจะทำให้ปากได้รับบาดเจ็บได้