Day: November 27, 2023

อาหารเม่นแคระ

รีวิวอาหารเม่นแคระรีวิวอาหารเม่นแคระ

แม้ว่าเม่นแคระจะเป็นสัตว์ที่มีพลังเยอะ ชอบเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา แม้ในตอนกลางคืนก็ตาม อย่างไรก็ดีเม่นแคระเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนได้ เพราะพฤติกรรมการกินที่สามารถกินได้ตลอดเวลา นั่นแปลว่าการให้อาหารถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญและจะต้องเอาใจใส่ให้ดีโดยการให้อาหารสำหรับเม่นตัวโตเต็มวัยคือ การให้อาหารเม็ดประมาณ 1 – 2 ช้อนโต๊ะ หรือจะให้อาหารเพิ่มเติมได้อย่างเช่น ผลไม้ชิ้นเล็ก, หนอนนก หรือ จิ้งหรีด เป็นต้น ทั้งนี้แมลงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเม่นแคระครับ เพราะเขาเป็นสัตว์กินแมลง ทำให้เขาได้รับโภชนาการที่ครบถ้วน สำหรับการวิธีการให้แมลงนั้นควรจะให้ประมาณ 4 – 5 ตัวต่อสัปดาห์