Day: November 24, 2023

กิ้งก่ามังกรเครา

กิ้งก่ามังกรเครากิ้งก่ามังกรเครา

จุดเริ่มต้นของการเลี้ยงและเพาะพันธุ์กิ้งก่ามังกรเครานั้น เริ่มขึ้นเมื่อครั้งพาลูกไปเที่ยวในสวนสัตว์แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ก็เจอกิ้งก่ามังกรเครา ลูกๆ ของคุณภัคพลจึงเกิดความชอบและอยากได้ คุณภัคพลจึงเริ่มศึกษาหาข้อมูลการเลี้ยงอย่างจริงจัง โดยการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญและผู้รู้ จากนั้นก็เริ่มเลี้ยงจำนวน 2 ตัว จนปัจจุบันมีพ่อแม่พันธุ์กว่า 50 ตัว ในระยะเวลาเพียง 3 ปี