Day: August 23, 2023

ชูการ์ไกร์เดอร์

มือใหม่หัดเลี้ยงชูการไกลเดอร์มือใหม่หัดเลี้ยงชูการไกลเดอร์

อันดับแรก เรียนรู้ศึกษานิสัยของชูก้าร์ไกลเดอร์ข้อดี ข้อเสีย ให้เข้าใจพอสังเขป ไม่ว่าจะจากในเว็ปไซด์หรือหนังสือต่างๆ ชูการ์เป็นสัตว์สังคมอยู่เป็นฝูง เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ชอบอุณหภูมิที่อาศัยเฉลี่ย 18-32 องศา ชอบหากินกลางคืน กินได้ทั้งพืชและสัตว์แมลง ต้องการโปรตีนสูง ชอบรสหวานของเกสรดอกไม้ สัตว์เกือบทุกชนิดย่อมมีกลิ่นตัวอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าชูก้าร์ก็เช่นกัน ถ้าเราหมั่นดูแลความสะอาดก็ช่วยลดกลิ่นได้ครับ ช่วงวัยแรกเกิด – 4 เดือนควรกินนมแม่ หรือ นมทดแทนนมแม่ อย่างเช่น นมชูก้าร์ นมแพะ เป็นต้น ป้อนนมวันละ 2-3 มื้อ ส่วนใหญ่ชอบกินมากช่วงกลางคืน