Tag: โกลเด้นรีทรีฟเวอร์

วิธีดูแลโกลเด้นรีทรีฟเวอร์วิธีดูแลโกลเด้นรีทรีฟเวอร์

คุมน้ำหนักตัวอย่าให้อ้วน โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ นั้น เป็นสุนัขที่มีแนวโน้มที่จะอ้วนง่ายอยู่แล้ว เพราะเป็นสุนัขกินง่ายและกินเก่งด้วย ดังนั้นเราจึงใส่ใจควบคุมน้ำหนักตัวของโกลเด้นฯ ของเราไม่อ้วน ซึ่งหากอ้วนมากก็จะมีปัญหาต่อสุขภาพ เช่น โรคข้อสะโพกเสื่อม ข้ออักเสบ หรือโรคหัวใจได้ รู้ทันโรคประจำพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ โรคประจำพันธุ์ของโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ ในวัยต่างๆ ที่เราต้องคอยเฝ้าระวัง มีดังนี้ ลูกสุนัข (วัยแรกเกิด – 1 ปี) โรคกระดูกและข้อ โรคเส้นเลือดใหญ่ใกล้หัวใจตีบ (Subaortic Stenosis) วัยสุนัขโต