Tag: สุนัขพันธุ์ไทย

ลักษณะและนิสัยของสุนัขพันธุ์ไทยลักษณะและนิสัยของสุนัขพันธุ์ไทย

พันธุ์หลังอาน     ลักษณะอุปนิสัยของสุนัข               นิสัยของสุนัขก็เหมือนนิสัยของคนเราคือมีนิสัยแตกต่างกันไป สุนัขร้อยตัวก็มีนิสัยแตกต่างกันไปร้อยแบบ ไม่จำเป็นว่าสุนัขพันธุ์เดียวกันจะต้องมีนิสัยเหมือนกันไปหมด ซึ่งเราก็สามารถกำหนดคุณลักษณะสำคัญในการเลี้ยงดูสุนัขว่าสุนัขตัวนั้นจะเป็นสุนัขที่เลี้ยงง่ายหรือไม่เอาไว้สามข้อหลักๆ คือลักษณะชอบถูกควบคุม,ลักษณะติดพันเจ้าของและลักษณะชอบโดดเดี่ยว           1.สุนัขที่มีลักษณะชอบการควบคุมหรือพูดง่ายๆ ก็คือสุนัขที่มีลักษณะของความเป็นผู้นำอยู่ในตัวนั่นเอง ถึงแม้ว่าจะอยู่กับคนแต่ก็ยังแสดงความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง เช่น สุนัขที่มักดึงเชือกเวลาเดินเล่นหรือสุนัขที่มาเกาะแข้งเกาะขาเจ้าของ สุนัขลักษณะนี้จำเป็นต้องเลี้ยงดูด้วยความระมัดระวังตั้งแต่ยังเล็ก เพราะหากได้รับการเลี้ยงดูที่ดีมันก็จะโตขึ้นมาเป็นสุนัขเฝ้าบ้านที่ดีได้           2.สุนัขที่มีลักษณะติดพันเจ้าของมาก สุนัขที่มีลักษณะเช่นนี้จะเป็นสุนัขที่มีความยอมรับในตัวเจ้าของและติดพันเจ้าของมาก นับว่าเป็นสุนัขที่เลี้ยงได้ง่ายแบบหนึ่งพฤติกรรมของสุนัขที่มีลักษณะเช่นนี้ได้แก่ สุนัขที่ชอบล้มตัวลงไปกลิ้งเล่นต่อหน้าเจ้าของ หากเลี้ยงไว้ในบ้าน ไม่ว่าคุณจะเดินไปมุมไหนสุนัขก็จะเดินตามคุณไปตลอดหรือสุนัขที่ปัสสาวะราดเวลาโดนดุเป็นต้น          3.สุนัขที่มีลักษณะโดดเดี่ยว สุนัขลักษณะนี้มักจะมีนิสัยไม่ชอบอยู่ร่วมกับคนมีนิสัยค่อนข้างเก็บตัวเงียบและเย็นชา ไม่ค่อยสนใจความเป็นไปใดๆ ในบ้านไม่ค่อยชอบสุงสิงหรืออยู่ใกล้ๆ