Tag: ฝังสุนัข

ทำไมไม่ควรฝังสุนัขไว้ที่สวนหลังบ้านทำไมไม่ควรฝังสุนัขไว้ที่สวนหลังบ้าน

     เมื่อวันสุดท้ายของเพื่อนรักสี่ขามาถึง คุณเลือกที่จะจากลาน้องหมาด้วยวิธีใด ปัจจุบันการจัดการกับร่างของน้องหมานั้นมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเผา การฝัง การสต๊าฟ หรือการบริจาคร่างเป็นอาจารย์ใหญ่ ซึ่งตามความเชื่อแล้วส่วนมากคนไทยจะเลือกวิธีเผาหรือไม่ก็ฝัง ซึ่งวิธีการเผาในปัจจุบันนั้น วัดบางแห่งก็มีให้เลือกบริการ หรือไม่ก็มีเอกชนที่รับเผาและจัดพิธีให้กับสุนัขที่ตายแล้วด้วยเช่นกัน ส่วนการฝังนั้นเป็นวิธีที่นิยมทำกัน โดยเฉพาะตามต่างจังหวัดหรือมีพื้นที่มากพอที่จะฝังร่างของสุนัขที่ตายไปได้ บางคนเลือกที่จะฝังร่างของสุนัขไว้ที่สนามหลังบ้านของตัวเอง ในต่างประเทศนั้นการฝังร่างสุนัขไว้ในสวนหลังบ้านก็เป็นที่นิยมทำกัน แต่ก็มีบางคนที่ไม่แนะนำกันให้ทำเช่นกัน ทำไมกันนะ เรามาดูมุมมองและเหตุผลในอีกแง่มุมกันครับ สาเหตุที่ไม่แนะนำให้ฝังสุนัขไว้ในสวนหลังบ้าน       ในต่างประเทศการฝังสุนัขไว้ในสวนหลังบ้านอาจมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงตัวอื่น ๆ รวมถึงสัตว์อื่น ๆ ในธรรมชาติได้ กล่าวคือ ในวาระสุดท้ายของสุนัขบางตัวอาจถูกทำให้หลับไปด้วยวิธีการการุณยฆาตรด้วยการฉีดยาให้หลับไป ซึ่งยาบางตัวอาจเป็นพิษที่ตกข้างอยู่ในร่างของสุนัข หากมีสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์อื่น