Tag: ดมกลิ่น

เชื่อหรือไม่ สุนัขสามารถดมกลิ่นพบน้ำมันเบนซินปริมาณ 1 ในพันล้านเชื่อหรือไม่ สุนัขสามารถดมกลิ่นพบน้ำมันเบนซินปริมาณ 1 ในพันล้าน

ในการสืบสวนคดีลอบวางเพลิงนั้น หลายครั้งเราใช้สุนัขเพื่อพิสูจน์กลิ่นตรวจร่องรอยของของเหลวที่ติดไฟได้ ซึ่งอาจหลงเหลืออยู่ในเศษซากของเพลิงไหม้ ซึ่งหากตรวจพบก็สามารถคาดการณ์ต่อไปได้ว่า เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนั้น อาจมีที่มาจากการวางเพลิงก็เป็นได้ โรบิน อาเบล นักศึกษาสาขาเคมีให้ความเห็นว่า “แน่นอนสุนัขไม่สามารถไปให้การในศาลได้ แต่เศษซากหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบของสนัขจะถูกนำเข้าสู่ห้องทดลองทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปพิสูจน์หลักฐานต่อไป”          มีการศึกษาหนึ่งได้ใช้ทีมสุนัขและผู้ฝึกสุนัข 2 ทีม เบื้องต้นได้ทำการฝึกให้สุนัขดมตรวจจับของเหลวติดไฟได้อย่างหลากหลาย ในขณะที่ตัวอื่นได้รับการฝึกเบื้องต้นด้วยน้ำมันเบนซิน ผลการศึกษาพบว่า สุนัขที่ได้รับการฝึกฝนให้ดมของเหลวติดไฟหลายชนิดทำงานได้ดีในการตรวจจับวัตถุไวไฟ ในขณะที่สุนัขที่ถูกฝึกด้วยน้ำมันเบนซินไม่สามารถตรวจจับวัตถุไวไฟอื่น ๆ ที่มีความเข้มข้นต่ำมาก ๆ ได้       ผลลัพธ์อีกอย่างหนึ่งของการศึกษา คือ การพัฒนาประสิทธิภาพข้อจำกัดของห้องปฏิบัติการ  การเข้าใจถึงขีดความสามารถของสุนัขที่ผ่านการฝึกฝน ความสามารถในการดมกลิ่นหาร่องรอยเล็ก