กิ้งก่าคาร์เมลเลียน

กิ้งก่าคาร์เมลเลียน

Panther Chameleon on a branch against a dark background, Furcifier Pardalis – Ambanja