Bishopbark โรคที่พบเจอได้ในสุนัข รีวิว โรคที่เจอในสุนัจพยาธิหนอนหัวใจใน

รีวิว โรคที่เจอในสุนัจพยาธิหนอนหัวใจใน

รีวิว โรคที่เจอในสุนัจพยาธิหนอนหัวใจใน post thumbnail image

โรคนี้มียุงเป็นพาหะ ส่วนมากจะเกิดกับหมามากกว่าแมว หมาที่ติดเชื้อจะมีอาการซึม เหนื่อยง่าย หายใจหอบ ร่างกายอ่อนเพลีย ไอแห้ง ๆ บางตัวจะมีเลือดออกมาด้วยเมื่อไอ ต่อมาจะบวมน้ำ เป็นท้องมาน และตายในที่สุด การรักษาด้วยการฉีดยามีความเสี่ยงสูง อาจมีผลข้างเคียงถึงขั้นตาย เนื่องจากตัวแก่ของพยาธิหนอนหัวใจที่ตายแล้วเข้าไปอุดหลอดเลือดในสุนัขได้

Tags: