ซื้อสุนัขมาเลี้ยงก่อนวัยอันควร ถ้าไม่อยากให้สุนัขเป็นแบบนี้

Dogilike.com :: หยุด! ซื้อสุนัขมาเลี้ยงก่อนวัยอันควร ถ้าไม่อยากให้สุนัขเป็นแบบนี้

ในสหราชอาณาจักรจะมีข้อบังคับ รวมถึงมีองค์กรด้านสวัสดิภาพสัตว์ และสัตวแพทย์แนะนำว่า ไม่ควรแยกลูกสุนัขออกจากแม่สุนัขจนกว่าจะมีอายุอย่างน้อย  8 สัปดาห์ หรือ 56 วัน ซึ่งมีกฎหมายระบุใช้ประเทศอังกฤษมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 การแยกลูกสุนัขจากแม่เร็วเกินไป อาจส่งผลระยะยาวต่อพัฒนาการทางสรีรวิทยาและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรมตามมาได้ในอนาคต และปัญหาพฤติกรรมเหล่านั้น จะส่งผลให้สุนัขถูกทอดทิ้งหรือถูกการุณฆาตรตามมาได้      นักวิจัยได้ทำการศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของลูกสุนัขที่มีอายุต่ำกว่า 8 สัปดาห์ พวกเขาใช้ข้อมูลจากลูกสุนัขจำนวน 2,392 ตัวที่เก็บรวบรวมระหว่างเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2016 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Generation Pup” ซึ่งเป็นโครงการที่ศึกษาเรื่องสุขภาพ พฤติกรรม และสวัสดิภาพของสุนัขในระยะยาวของสหราชอาณาจักร  

Dogilike.com :: หยุด! ซื้อสุนัขมาเลี้ยงก่อนวัยอันควร ถ้าไม่อยากให้สุนัขเป็นแบบนี้

ข้อมูลที่ได้มาจากการตอบแบบสอบถาม 3 ชุด ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวข้องกับขั้นตอนก่อนและหลังการได้ลูกสุนัขมา ในจำนวนนี้มีลูกสุนัขจำนวน 1,844 ตัวที่ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ในขั้นตอนสุดท้าย โดยพบว่ามีลูกสุนัขราว 1 ใน 4 หรือจำนวน 461 ตัว ถูกซื้อมาเลี้ยงก่อนอายุ 8 สัปดาห์ ซึ่งมีสัดส่วนสูงกว่าตัวเลขที่เคยมีรายงานไว้ นอกจากนี้ยังมีลูกสุนัขราว 1.5% หรือ 30 ตัว ที่ได้รับมาก่อนอายุ 8 สัปดาห์และไม่ได้พบเห็นแม่สุนัขด้วย     มีเหตุผลบางประการที่ทำให้เจ้าของซึ้อลูกสุนัขมาเลี้ยงก่อนอายุ  8 สัปดาห์  เช่น เจ้าของที่ไปดูลูกสุนัขครั้งแรก อาจถูกชะตาและอดทนไม่ได้ จนต้องพากลับมาเลี้ยงโดยทันที เพราะรู้สึกว่าลูกสุนัขนั้นโตพอที่จะพาไปอยู่ด้วยแล้ว หรือ เจ้าของอาจตั้งใจรีบรับกลับไปเลี้ยง เพื่อต้องการฝึกสุนัขใช้งานด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสุนัขอารักขา สุนัขทหาร สุนัขตำรวจ หรือสุนัขที่ใช้ต้อนฝูงสัตว์ 

Dogilike.com :: หยุด! ซื้อสุนัขมาเลี้ยงก่อนวัยอันควร ถ้าไม่อยากให้สุนัขเป็นแบบนี้

ในอีกมุมหนึ่ง ทางฟาร์มหรือผู้ขายที่ขาดจริยธรรมก็ต้องการปล่อยลูกสุนัขออกให้ไวที่สุด เพื่อต้องการประหยัดงบประมาณ (ทำกำไร) โดยไม่ต้องการเลี้ยงดูแลลูกสุนัขนาน ๆ ไม่ต้องการพาลูกสุนัขไปตรวจสุขภาพและฉัดวัคซีน บางแห่งก็อาจฉีดวัคซีนเสียเอง ซึ่งอาจได้รับวัคซีนที่ไม่มีคุณภาพและไม่เหมาะสม บางแห่งอาจปล่อยลูกหมาเพียงอายุแค่ 30 วันเท่านั้น ซึ่งยังไม่ทันได้หย่านมแม่ด้วยซ้ำ และที่สำคัญยังไม่มีกฎหมายบังคับเอาผิดอย่างจริงจังในประเทศไทย      ทางด้านสัตวแพทย์ Federica Pirrone จากมหาวิทยาลัยมิลาน ประเทศอิตาลี ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่า การแยกลูกสุนัขออกจากแม่และพี่น้องในครอกก่อนกำหนดนั้น ส่งผลในสุนัขแสดงออกซึ่งปัญหาพฤติกรรมตามมาได้เมื่อโตขึ้น นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้สุนัขส่วนใหญ่ถูกทอดทิ้งหรือแม้กระทั้งถูกทำการุยฆาตรไปในบางประเทศที่มีกฎหมายอนุญาต  

Dogilike.com :: หยุด! ซื้อสุนัขมาเลี้ยงก่อนวัยอันควร ถ้าไม่อยากให้สุนัขเป็นแบบนี้

เพราะการแยกลูกสุนัขก่อนกำหนดนั้นส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองในช่วงแรกของชีวิตสุนัข ซึ่งจะจำกัดความสามารถของลูกสุนัขในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ และการพัฒนาทักษะทางสังคมที่ดีเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ สุนัขจะมีแนวโน้มพฤติกรรมขี้กลัวและวิตกกังวลเมื่อโตขึ้น ในทำนองเดียวกัน การได้พบแม่สุนัขก่อนซื้อลูกสุนัขมาเลี้ยงนั้น ช่วยให้เจ้าของทราบว่า แม่สุนัขมีพฤติกรรมอย่างไร และมีความเครียดหรือไม่ สามารถช่วยบอกถึงพฤติกรรมที่จะถ่ายทอดมายังลูกสุนัขได้อีกด้วย      เราสามารถตรวจสอบอายุลุกสุนัขได้ จากการสังเกตฟันของสุนัข สุนัขที่มีอายุ 8 สัปดาห์แล้ว จะมีฟันน้ำนมขึ้นมาเต็มครบทุกซี่ มีจำนวนทั้งหมด 28 ซี่ ประกอบด้วย ฟันตัดหรือฟันหน้าด้านบนและด้านล่าง จำนวนด้านละ 6 ซี่ ฟันเขี้ยวด้านบนและด้านล่าง จำนวนด้านละ 2 ซี่ และฟันกรามน้อยด้านบนและด้านล่าง จำนวนด้านละ 6 ซี่ โดยจะยังไม่มีฟันกรามและฟันกรามน้อยที่ 1 ขึ้นในชุดของฟันน้ำนม เมื่อรวมจำนวนฟันทั้งหมด ทั้งด้านบนและด้านล่าง ก็จะได้จำนวน 28 ซี่ (รวมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาด้วยแล้ว)       ปัญหานี้สามารถพบได้ในทุกประเทศ ซึ่งในประเทศไทยนั้นอาจจะมีตัวเลขสูงกว่าในสหราชอาณาจักรก็เป็นได้ เพราะยังไม่กฎหมายที่บังคับใช้ในเรื่องนี้อย่างจริงจัง จึงเป็นช่องทางให้คนที่หาประโยชน์จากการขายลูกสุนัข หรือปล่อยลูกสุนัขก่อนวัยอันควรออกมาขาย จึงอยากรณรงค์ให้เราทุกคน หยุดการซื้อลูกสุนัขก่อนอายุ 8 สัปดาห์มาเลี้ยง ลูกสุนัขควรต้องได้รับการเลี้ยงดูจากแม่สุนัขอย่างเต็มที่และถูกต้องจนกว่าจะหย่านม เพื่อให้ลูกสุนัขเหล่านั้นไม่เกิดปัญหาทางสุขภาพและพฤติกรรมมตามมาในอนาคต  

ดูซีรี่ย์จีน