Bishopbark การดูแลสุนัข,ลักษณะของสุนัข ซื้อสุนัขมาเลี้ยงก่อนวัยอันควร ถ้าไม่อยากให้สุนัขเป็นแบบนี้

ซื้อสุนัขมาเลี้ยงก่อนวัยอันควร ถ้าไม่อยากให้สุนัขเป็นแบบนี้

Dogilike.com :: หยุด! ซื้อสุนัขมาเลี้ยงก่อนวัยอันควร ถ้าไม่อยากให้สุนัขเป็นแบบนี้

ในสหราชอาณาจักรจะมีข้อบังคับ รวมถึงมีองค์กรด้านสวัสดิภาพสัตว์ และสัตวแพทย์แนะนำว่า ไม่ควรแยกลูกสุนัขออกจากแม่สุนัขจนกว่าจะมีอายุอย่างน้อย  8 สัปดาห์ หรือ 56 วัน ซึ่งมีกฎหมายระบุใช้ประเทศอังกฤษมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 การแยกลูกสุนัขจากแม่เร็วเกินไป อาจส่งผลระยะยาวต่อพัฒนาการทางสรีรวิทยาและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรมตามมาได้ในอนาคต และปัญหาพฤติกรรมเหล่านั้น จะส่งผลให้สุนัขถูกทอดทิ้งหรือถูกการุณฆาตรตามมาได้      นักวิจัยได้ทำการศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของลูกสุนัขที่มีอายุต่ำกว่า 8 สัปดาห์ พวกเขาใช้ข้อมูลจากลูกสุนัขจำนวน 2,392 ตัวที่เก็บรวบรวมระหว่างเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2016 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Generation Pup” ซึ่งเป็นโครงการที่ศึกษาเรื่องสุขภาพ พฤติกรรม และสวัสดิภาพของสุนัขในระยะยาวของสหราชอาณาจักร  

Dogilike.com :: หยุด! ซื้อสุนัขมาเลี้ยงก่อนวัยอันควร ถ้าไม่อยากให้สุนัขเป็นแบบนี้

ข้อมูลที่ได้มาจากการตอบแบบสอบถาม 3 ชุด ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวข้องกับขั้นตอนก่อนและหลังการได้ลูกสุนัขมา ในจำนวนนี้มีลูกสุนัขจำนวน 1,844 ตัวที่ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ในขั้นตอนสุดท้าย โดยพบว่ามีลูกสุนัขราว 1 ใน 4 หรือจำนวน 461 ตัว ถูกซื้อมาเลี้ยงก่อนอายุ 8 สัปดาห์ ซึ่งมีสัดส่วนสูงกว่าตัวเลขที่เคยมีรายงานไว้ นอกจากนี้ยังมีลูกสุนัขราว 1.5% หรือ 30 ตัว ที่ได้รับมาก่อนอายุ 8 สัปดาห์และไม่ได้พบเห็นแม่สุนัขด้วย     มีเหตุผลบางประการที่ทำให้เจ้าของซึ้อลูกสุนัขมาเลี้ยงก่อนอายุ  8 สัปดาห์  เช่น เจ้าของที่ไปดูลูกสุนัขครั้งแรก อาจถูกชะตาและอดทนไม่ได้ จนต้องพากลับมาเลี้ยงโดยทันที เพราะรู้สึกว่าลูกสุนัขนั้นโตพอที่จะพาไปอยู่ด้วยแล้ว หรือ เจ้าของอาจตั้งใจรีบรับกลับไปเลี้ยง เพื่อต้องการฝึกสุนัขใช้งานด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสุนัขอารักขา สุนัขทหาร สุนัขตำรวจ หรือสุนัขที่ใช้ต้อนฝูงสัตว์ 

Dogilike.com :: หยุด! ซื้อสุนัขมาเลี้ยงก่อนวัยอันควร ถ้าไม่อยากให้สุนัขเป็นแบบนี้

ในอีกมุมหนึ่ง ทางฟาร์มหรือผู้ขายที่ขาดจริยธรรมก็ต้องการปล่อยลูกสุนัขออกให้ไวที่สุด เพื่อต้องการประหยัดงบประมาณ (ทำกำไร) โดยไม่ต้องการเลี้ยงดูแลลูกสุนัขนาน ๆ ไม่ต้องการพาลูกสุนัขไปตรวจสุขภาพและฉัดวัคซีน บางแห่งก็อาจฉีดวัคซีนเสียเอง ซึ่งอาจได้รับวัคซีนที่ไม่มีคุณภาพและไม่เหมาะสม บางแห่งอาจปล่อยลูกหมาเพียงอายุแค่ 30 วันเท่านั้น ซึ่งยังไม่ทันได้หย่านมแม่ด้วยซ้ำ และที่สำคัญยังไม่มีกฎหมายบังคับเอาผิดอย่างจริงจังในประเทศไทย      ทางด้านสัตวแพทย์ Federica Pirrone จากมหาวิทยาลัยมิลาน ประเทศอิตาลี ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่า การแยกลูกสุนัขออกจากแม่และพี่น้องในครอกก่อนกำหนดนั้น ส่งผลในสุนัขแสดงออกซึ่งปัญหาพฤติกรรมตามมาได้เมื่อโตขึ้น นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้สุนัขส่วนใหญ่ถูกทอดทิ้งหรือแม้กระทั้งถูกทำการุยฆาตรไปในบางประเทศที่มีกฎหมายอนุญาต  

Dogilike.com :: หยุด! ซื้อสุนัขมาเลี้ยงก่อนวัยอันควร ถ้าไม่อยากให้สุนัขเป็นแบบนี้

เพราะการแยกลูกสุนัขก่อนกำหนดนั้นส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองในช่วงแรกของชีวิตสุนัข ซึ่งจะจำกัดความสามารถของลูกสุนัขในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ และการพัฒนาทักษะทางสังคมที่ดีเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ สุนัขจะมีแนวโน้มพฤติกรรมขี้กลัวและวิตกกังวลเมื่อโตขึ้น ในทำนองเดียวกัน การได้พบแม่สุนัขก่อนซื้อลูกสุนัขมาเลี้ยงนั้น ช่วยให้เจ้าของทราบว่า แม่สุนัขมีพฤติกรรมอย่างไร และมีความเครียดหรือไม่ สามารถช่วยบอกถึงพฤติกรรมที่จะถ่ายทอดมายังลูกสุนัขได้อีกด้วย      เราสามารถตรวจสอบอายุลุกสุนัขได้ จากการสังเกตฟันของสุนัข สุนัขที่มีอายุ 8 สัปดาห์แล้ว จะมีฟันน้ำนมขึ้นมาเต็มครบทุกซี่ มีจำนวนทั้งหมด 28 ซี่ ประกอบด้วย ฟันตัดหรือฟันหน้าด้านบนและด้านล่าง จำนวนด้านละ 6 ซี่ ฟันเขี้ยวด้านบนและด้านล่าง จำนวนด้านละ 2 ซี่ และฟันกรามน้อยด้านบนและด้านล่าง จำนวนด้านละ 6 ซี่ โดยจะยังไม่มีฟันกรามและฟันกรามน้อยที่ 1 ขึ้นในชุดของฟันน้ำนม เมื่อรวมจำนวนฟันทั้งหมด ทั้งด้านบนและด้านล่าง ก็จะได้จำนวน 28 ซี่ (รวมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาด้วยแล้ว)       ปัญหานี้สามารถพบได้ในทุกประเทศ ซึ่งในประเทศไทยนั้นอาจจะมีตัวเลขสูงกว่าในสหราชอาณาจักรก็เป็นได้ เพราะยังไม่กฎหมายที่บังคับใช้ในเรื่องนี้อย่างจริงจัง จึงเป็นช่องทางให้คนที่หาประโยชน์จากการขายลูกสุนัข หรือปล่อยลูกสุนัขก่อนวัยอันควรออกมาขาย จึงอยากรณรงค์ให้เราทุกคน หยุดการซื้อลูกสุนัขก่อนอายุ 8 สัปดาห์มาเลี้ยง ลูกสุนัขควรต้องได้รับการเลี้ยงดูจากแม่สุนัขอย่างเต็มที่และถูกต้องจนกว่าจะหย่านม เพื่อให้ลูกสุนัขเหล่านั้นไม่เกิดปัญหาทางสุขภาพและพฤติกรรมมตามมาในอนาคต  

Related Post

เชาเชา (Chow Chow)เชาเชา (Chow Chow)

เชาเชาเป็นสุนัขที่ดูขี้สงสัย ใบหน้าดูบูดบึ้ง และลิ้นสีดำเป็นเอกลักษณ์ เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “สุนัขป่าแห่งเมืองจีน” หลังจากใช้เวลาหลายศตวรรษในประเทศจีนและอังกฤษ สุนัขพันธุ์นี้ก็ถูกนำไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับชื่อเสียงในความทุ่มเทและคอยปกป้องครอบครัว ลักษณะภายนอก เชาเชามีรูปร่างสี่เหลี่ยม มั่นคง และทรงพลัง เป็นสุนัขกลุ่มขั้วโลกที่เหมาะกับงานหลากหลาย เช่น การล่าสัตว์ การต้อนฝูงสัตว์ การอารักขา และงานลาก ขนมีหลากหลายทั้งแบบหยาบและนุ่ม ขนทั้งสองแบบนี้จะมีขนชั้นในที่หนานุ่มเพื่อกักเก็บความร้อนในอุณหภูมิที่หนาวเย็น สีที่พบได้ทั่วไปคือสีแดง (สีทองอ่อนถึงสีน้ำตาลไม้มะฮอกกะนี) สีดำ สีเทา สีซินนามอน และสีครีม ขาหลังวางตัวลักษณะเป็นมุมทำให้ลักษณะการวิ่งเป็นแบบก้าวสั้น ๆ ดูหยิ่งยโส เป็นลักษณะเฉพาะตัวของสุนัขพันธุ์นี้ ลักษณะสำคัญอีกอย่างคือลิ้นสีดำและใบหน้าบูดบึ้ง

มามะ..เรามาแปรงฟันให้น้องหมากันเถอะมามะ..เรามาแปรงฟันให้น้องหมากันเถอะ

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเลิกแปรงฟัน?? ปัญหาช่องปากและกลิ่นลมหายใจก็คงจะตามมาเป็นพรวน!! น้องหมาก็เหมือนกับคนเรานี่แหละค่ะ ตามทฤษฎีแล้วเราควรจะแปรงฟันให้กับน้องหมาอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน ซึ่งการแปรงฟันให้กับน้องหมานั้น ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด วันนี้ขอนำเอาขั้นตอนการแปรงฟันให้กับน้องหมามาฝากค่ะ การแปรงฟันให้กับน้องหมาทุกวันนั้น ช่วยลดการสะสมของคราบหินปูน แม้ว่าโดยปกติแล้วน้องหมาจะไม่ค่อยมีฟันผุ แต่หินปูนก็อาจจะก่อให้เกิดโรคอื่นๆ และปัญหากลิ่นปากมารบกวนสุขภาพของพวกมันได้ ยกตัวอย่างเช่น โรคเหงือกอักเสบ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุให้ฟันน้องหมาหลุดหลอไปเลยทีเดียว ขั้นตอนการแปรงฟันให้น้องหมา ขั้นที่ 1 : เลือกแปรงสีฟันสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ อย่าคิดว่าใช้แปรงสีฟันสำหรับเด็กกับน้องหมาก็ได้นะคะ เพราะว่าถึงจะเป็นแปรงสำหรับเด็ก แต่ขนแปรงก็ยังแข็งเกินไปสำหรับน้องหมา แปรงสีฟันที่เหมาะสมสำหรับน้องหมานั้น จะต้องมีด้ามจับที่ยาว หัวแปรงโค้งงอได้มุมสำหรับช่องปาก และมีขนแปรงที่อ่อนนุ่มมากเป็นพิเศษ สำหรับน้องหมาที่มีขนาดตัวน้อยกว่า 30

โกลเด้น

รวมกฎหมายน้องหมา น้องแมวที่คุณอาจไม่เคยรู้จากทั่วทุกมุมโลกรวมกฎหมายน้องหมา น้องแมวที่คุณอาจไม่เคยรู้จากทั่วทุกมุมโลก

เรียกได้ว่าการเลี้ยงสัตว์ในทุกวันนี้เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นมาทั่วโลกแล้วครับ เพราะการเลี้ยงสัตว์ทุกวันนี้เหมือนกับการมีสมาชิกอยู่ในบ้าน เราจะต้องมีการดูแลน้องๆ ให้มีความปลอดภัยในทุกๆ ด้าน รวมไปถึงให้ความอบอุ่น เป็นกันเองต่อสัตว์เลี้ยงด้วย ซึ่งในการอยู่ร่วมกันของคนในแต่ละประเทศ จะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวยึดเหนี่ยวทุกคนไว้ไม่ให้แตกแยก หรือไม่ให้เกิดการพังทลายในโครงสร้างทางสังคมและเป็นเรื่องที่สำคัญมากนั่นคือ