5 วิธีดูแลสัตว์ป่วยอัมพาต

5 วิธีดูแลสัตว์ป่วยอัมพาต

5 วิธีดูแลสัตว์ป่วยอัมพาต

การช่วยบีบนวดกระเพาะปัสสาวะ
• สัตว์ป่วยอัมพาตบางราย ไม่สามารถปัสสาวะเองได้หมด ควรช่วยบีบนวดกระเพาะปัสสาว ะทุก 4 ชั่วโมง เพื่อลดโอกาสการเกิดกระเพาะ ปัสสาวะอักเสบและติดเชื้อ
• ตำแหน่งในการบีบนวดกระเพาะป ัสสาวะคือ ระหว่างเต้านมสองคู่สุดท้าย  ตรงกลางของช่องท้อง เมื่อคลำพบแล้วให้ใช้มือและ นิ้วในการบีบบวด ไม่ใช้กำปั้นกดลงไปตรงช่องท ้องโดยตรง
• กรณีสุนัขตัวใหญ่ หรืออ้วน การบีบนวดกระเพาะปัสสาวะทำไ ด้ยาก แนะนำเป็นการสวนท่อปัสสาวะ และเปลี่ยนท่อใหม่ทุก 5-7 วัน เพื่อลดการติดเชื้อ

การดูแลด้านความสะอาด
• สัตว์ป่วยอัมพาตไม่สามารถเล ียตัวเองเพื่อทำความสะอาดได ้ จำเป็นต้องช่วยเช็ดตัว ทำความสะอาดให้แทน
• บริเวณอวัยวะเพศ ขาหนีบ และรอบทวาร ให้ใช้ผ้าเปียกเช็ดทำความสะ อาดทุกครั้งที่มีการขับถ่าย  แล้วเช็ดแห้ง
• บริเวณใบหน้าและคอ ให้เช็ดทำความสะอาดทุกครั้ง หลังป้อนอาหารและน้ำ
• บริเวณลำตัว ใช้ผ้าเปียกหมาดเช็ดทำความส ะอาด แล้วเช็ดแห้ง อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง กรณีสัตว์ป่วยไม่มีแผลกดทับ  อาจจะอาบน้ำ 1-2 สัปดาห์/ครั้ง 

การพลิกตัว
• ช่วยลดโอกาสเกิดแผลกดทับ จากการนอนในท่าใดท่าหนึ่งนา นๆ
• หากสัตว์ป่วยไม่สามารถพลิกต ัวเองได้ แนะนำให้ช่วยาพลิกตัวทุก 4 ชั่วโมง
• วิธีในการพลิกตัว คือจัดท่าให้คว่ำตัวก่อน แล้วค่อยพลิกให้อีกข้างลง ไม่พลิกท่าหงายเพราะจะทำให้ เกิดภาวะกระเพาะบิด หรือท้องอืดได้
• ในสุนัขที่ป่วยด้วยโรคทางกร ะดูก สมองและสันหลัง มักมีอาการเจ็บปวดคอและหลัง  ให้ระวังในการจับหรือจัดท่า ทาง

การกายภาพ
• สัตว์ป่วยอัมพาต เมื่อไม่ได้ใช้ขาเป็นเวลานา นๆ มีโอกาสเกิดภาวะกล้ามเนื้อฝ ่อลีบได้ แนะนำให้ช่วยยืดหดขา ครั้งละ 15 นาที วันละ 2 ครั้ง เพื่อการคงอยู่ของกล้ามเนื้ อ เนื่องจากภาวะกล้ามเนื้อฝ่อ ลีบ จะมีโอกาสทำให้ง่ายต่อการเก ิดแผลกดทับได้
• สัตว์ป่วยที่อัมพาต 2 ขาหลัง แต่ยังสามารถใช้ขาหน้าได้ แนะนำให้ขึ้นวีลแชร์ หรือใส่ชุดช่วงพยุงเดิน วันละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 15-30 นาที 

การป้อนน้ำและอาหาร
• สัตว์ป่วยอัมพาต ไม่สามารถกินน้ำและอาหารเอง ได้ตามปกติ จำเป็นต้องช่วยป้อน
• ป้อนอาหาร 2-3 มื้อ ต่อวัน ขึ้นกับน้ำหนักตัวและพลังงา นที่ควรได้รับต่อวัน
• กรณีที่ปริมาณอาหารต่อวันตา มหลักโภชนาการเยอะ ควรแบ่งมื้ออาหารให้มากขึ้น  ไม่แนะนำให้ๆอาหารเยอะเกินไ ปต่อมื้อ เพราะง่ายต่อการเกิดภาวะท้อ งอืด
• ป้อนน้ำ ทุก 1-2 ชั่วโมง ตามน้ำหนักและปริมาณน้ำที่ค วรได้รับต่อวัน (อย่างน้อย 50 ml/kg/day)
• จับยกหัวหรือนอนหมอนสูงขณะท ำการป้อน
• หากสัตว์ป่วยไม่สามารถเลียน ้ำหรืออาหารจากชามเองได้ จำเป็นต้องใช้ไซริงค์ในการป ้อน ควรเปลี่ยนไซริงค์ทุกครั้งข องมื้ออาหาร และเปลี่ยนไซริงค์ทุกวันของ การป้อนน้ำ

ดูซีรี่ย์จีน