ทำไมไม่ควรฝังสุนัขไว้ที่สวนหลังบ้าน

     เมื่อวันสุดท้ายของเพื่อนรักสี่ขามาถึง คุณเลือกที่จะจากลาน้องหมาด้วยวิธีใด ปัจจุบันการจัดการกับร่างของน้องหมานั้นมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเผา การฝัง การสต๊าฟ หรือการบริจาคร่างเป็นอาจารย์ใหญ่ ซึ่งตามความเชื่อแล้วส่วนมากคนไทยจะเลือกวิธีเผาหรือไม่ก็ฝัง ซึ่งวิธีการเผาในปัจจุบันนั้น วัดบางแห่งก็มีให้เลือกบริการ หรือไม่ก็มีเอกชนที่รับเผาและจัดพิธีให้กับสุนัขที่ตายแล้วด้วยเช่นกัน ส่วนการฝังนั้นเป็นวิธีที่นิยมทำกัน โดยเฉพาะตามต่างจังหวัดหรือมีพื้นที่มากพอที่จะฝังร่างของสุนัขที่ตายไปได้ บางคนเลือกที่จะฝังร่างของสุนัขไว้ที่สนามหลังบ้านของตัวเอง ในต่างประเทศนั้นการฝังร่างสุนัขไว้ในสวนหลังบ้านก็เป็นที่นิยมทำกัน แต่ก็มีบางคนที่ไม่แนะนำกันให้ทำเช่นกัน ทำไมกันนะ เรามาดูมุมมองและเหตุผลในอีกแง่มุมกันครับ

สาเหตุที่ไม่แนะนำให้ฝังสุนัขไว้ในสวนหลังบ้าน

      ในต่างประเทศการฝังสุนัขไว้ในสวนหลังบ้านอาจมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงตัวอื่น ๆ รวมถึงสัตว์อื่น ๆ ในธรรมชาติได้ กล่าวคือ ในวาระสุดท้ายของสุนัขบางตัวอาจถูกทำให้หลับไปด้วยวิธีการการุณยฆาตรด้วยการฉีดยาให้หลับไป ซึ่งยาบางตัวอาจเป็นพิษที่ตกข้างอยู่ในร่างของสุนัข หากมีสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์อื่น ๆ ไปขุดนำร่างขึ้นมา หรือไปกัดเล่น ไปสัมผัสกับร่างนั้นด้วยความบังเอิญใดใดก็ตาม สัตว์เหล่านั้นอาจได้รับอันตรายได้ เคยมีสุนัขสองตัวในฟาร์มแห่งหนึ่งขุดเอากระดูกบางส่วนของวัวในฟาร์มขึ้นมา สุนัขตัวหนึ่งเสียชีวิต ส่วนอีกตัวอีกอาการหนักมาก ต้องรักษาตัวหลายวัน อีกทั้งการที่ซากของสุนัข ถูกขุดขึ้นมาเล่นนั้น คงดูไม่ค่อยดีงามเท่าไหร่นัก 

Dogilike.com :: ทำไมไม่ควรฝังสุนัขไว้ที่สวนหลังบ้าน

     สุนัขบางตัวตายเนื่องจากเป็นโรคติดเชื้อรุนแรง ซึ่งบางโรคอาจสามารถแพร่กระจายไปยังสุนัขและสัตว์อื่น ๆ ได้ อย่างเช่น โรคไวรัสลำไส้อักเสบจากเชื้อพาร์โวไวรัส ซึ่งเชื้อไวรัสนี้มีความทนทานสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหลายเดือน ซึ่งเชื้อไวรัสนี้ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารที่รุนแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิตในสุนัขและสุนัขเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วน การฝั่งร่างสุนัขในรายที่ป่วยและเสียชีวิตด้วยเหล่านี้โรคนี้จึงไม่แนะนำให้ทำ ถ้าจะทำต้องมีการจัดการที่ดีเป็นพิเศษ  

จะจัดการกับร่างสุนัขด้วยวิธีอื่นใดได้บ้าง

      ทางเลือกที่เหมาะสม ปลอดภัย และสอดคล้องเป็นไปตามความเชื่อของคนไทย คือ วิธีการเผา ซึ่งจะเป็นวิธีที่แนะนำ หรือหากเลือกเป็นวิธีการฝัง ก็แนะนำ ให้ฝังในสุสานที่มีการจัดเตรียมพื้นที่ไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งทั้งสองวิธีจะมีเจ้าหน้าที่มืออาชีพมาจัดการและให้คำแนะนำ ซึ่งราคาอาจต่างกันไปตามรายละเอียดและขนาดของสุนัข แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมหรือโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการฝังศพในสวนหลังบ้าน แนะนำให้ห่อร่างสุนัขด้วยถุงหนาอย่างน้อย 2 ชั้น เพื่อป้องกันสัตว์อื่นมาขุดขึ้นมา และควรยึดวิธีการฝังตามระเบียบวิธีการทําลายหรือจัดการซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือสงสัยว่าเป็นโรคระบาด ให้ฝังซากสัตว์โดยให้ส่วนบนสุดของซากสัตว์อยู่ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และให้พูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตรด้วย

Dogilike.com :: ทำไมไม่ควรฝังสุนัขไว้ที่สวนหลังบ้าน

     อีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ คือ การบริจาคร่างสุนัขเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ เพราะสุนัขเป็นโมเดลที่ดีสำหรับใช้การการฝึกสอนนิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์ ในบ้านเรายังไม่ค่อยเป็นที่นิยมนัก หรือยังมีข้อจำกัดในการบริจาค เนื่องจากต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบัน เช่น ต้องเสียชีวิตไม่เกิน 12 ชั่วโมง มีอายุระหว่าง 2-8 ปี น้ำหนักระหว่าง 10-20 กิโลกรัม และไม่มีรูปร่างอ้วนหรือผอมมากเกินไป บางหน่วยงานจะงดการรับบริจาคสัตว์เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ สัตว์เสียชีวิตจากโรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์สู่คน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคฉี่หนู เป็นต้น