ห้ามเลี้ยงแมวห้า หมาหก

คนกับสัตว์มีความผูกพันกันมายาวนาน โดยเฉพาะหมากับแมว ผู้คนนิยมเลี้ยงไว้ตามบ้าน เพื่อเป็นเพื่อนแก้เหงา เพื่อเฝ้าบ้าน เพื่อเป็นการให้เด็กๆ รู้จักมีน้ำจิตน้ำใจ เอื้อเฟื้อเกื้อกูล ทำประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นบ้าง เมื่อเติบโตขึ้นจะได้เป็นคนดีมี

อย่างไรก็ตามคนโบราณท่านก็มีข้อห้ามเกี่ยวกับการเลี้ยงหมากับแมวว่า อย่าเลี้ยงแมวห้า หมาหก คือ แมว ๕ ตัวอย่าเลี้ยง หมา ๖ ตัวก็อย่าเลี้ยง ถ้ามีแม่แมวตัวไหนออกลูกมา ๑ คลอกเป็นจำนวน ๕ ตัว หรือถ้าแม่หมาที่เลี้ยงไว้ออกลูกมา ๖ ตัว ก็จะไม่นิยมเลี้ยงลูกๆ ของมันไว้ทั้งหมด แต่มักจะชักชวนให้ใครต่อใครแบ่งไปเลี้ยงบ้าง เพื่อให้เหลือแมวไม่ถึง ๕ ตัว หรือหมาไม่ถึง ๖ ตัว นี่เป็นเคล็ด ที่ถือกันมาจนบัดนี้ เพราะเป็นอัปมงคลแก่บ้านเรือน เป็นเหตุทำให้ครอบครัวมีฐานะตกต่ำลงไปเรื่อยๆ ผู้คนในครอบครัว จะอยู่กันอย่างอดๆ อยากๆ ขาดแคลนไปจนตาย ไม่มีอะไรเหลือ

เพื่อป้องกันไม่ให้เลี้ยงสัตว์มีจำนวนมากเกินไป เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองทรัพย์สิน ข้าวปลาอาหารมากจนตนเองได้รับความเดือดร้อน หมากับแมวถ้ามีหลายตัวเกินไป อาจก่อความวุ่นวายภายในบ้านได้ ไม่ว่จะเป็นขโมยกินอาหารที่เราเก็บเอาไว้ หรือทำให้บ้านสกปรกเลอะเทอะ เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคภัยต่างๆ ได้

ดูซีรี่ย์จีน