Bishopbark เรื่องน่ารู้ บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน post thumbnail image

ในแง่ของการผลิตและการขอขึ้นทะเบียนนั้นเป็นเช่นเดียวกับยาที่ใช้ในคนและมีมาตรฐานการผลิตที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
แต่ความแตกต่างที่สำคัญ คือ จำนวนตัวอย่างที่ใช้ศึกษาผลทางคลินิคนั้นมีจำนวนตัวอย่างน้อยกว่ายาที่ใช้ในคน
การศึกษาผลของยาและพิษวิทยาของยาที่ใช้ในคนนั้น แม้ว่ายาจะได้มีการทดลองในห้องทดลองโดยใช้สัตว์ทดลองมาก่อนก่อนที่จะนำมาทดลองทางคลินิกกับคนไข้เพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนยา แต่บริษัทผู้ผลิตยาไม่มีสิทธิที่จะโฆษณาหรือประกาศว่า ยาชนิดนั้นใช้ในสัตว์ได้ จนกว่าจะมีการขอขึ้นทะเบียนเพื่อใช้เฉพาะในสัตว์ โดยต้องระบุชนิดของสัตว์ รวมทั้งขนาด และสรรพคุณอื่นๆ
อย่างไรก็ตามสัตวแพทย์อาจสั่งใช้ยาของคนเพื่อมารักษาสัตว์ที่ตนดูแลได้ตามความจำเป็นและเห็นสมควร โดยทั่วไปสัตวแพทย์จะเลือกใช้ยาที่ขึ้นทะเบียนยาสัตว์ก่อน หากไม่ได้ผลหรือไม่อาจหายาสัตว์รักษาได้จึงจะคิดถึงการนำยาที่ใช้ในคนมาใช้ทดแทน ขนาดของยาที่จะนำมาใช้ทดแทนนั้นต้องเป็นไปตามที่นักวิจัยทางสัตวศาสตร์ได้ทดลองและตีพิมพ์ผลการศึกษานั้นในวารสารวิชาการทางสัตวศาสตร์ที่สามารถอ้างอิงได้ โดยจะมีการรวบรวมขนาดยาและสรรพคุณของยาสัตว์และยาคนที่ใช้ในสัตว์ไว้ในหนังสือคู่มือยาสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ใช้ในทางคลินิกต่อไป
จำนวนชนิดของยาที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ในสัตว์นั้นมีจำนวนน้อยกว่ายาที่ใช้ในคน เนื่องจากตลาดเล็กกว่ามาก ดังนั้นจำนวนการผลิตจึงน้อยทำให้ต้นทุนมีราคาแพงกว่ายาที่ใช้ในคน การนำยาคนมาใช้ในสัตว์จึงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของเจ้าของสัตว์เลี้ยงได้ในระดับหนึ่ง
แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ไม่สามารถที่จะนำยาคนทุกตัวมาใช้กับสัตว์ได้ เพราะถึงแม้ว่ายาทุกตัวจะมีฤทธิ์ต่อคนและสัตว์คล้ายกัน แต่การตอบสนองของร่างกายคนและสัตว์อาจแตกต่างกัน ยาบางชนิดมีพิษต่อคนต่ำแต่มีพิษต่อสัตว์สูง เจ้าของจึงไม่ควรนำยาคนมาใช้ในสัตว์ โดยไม่ได้รับความเห็นจากสัตวแพทย์ก่อน

Related Post

ไซบีเรียนฮัสกี (Siberian Husky)ไซบีเรียนฮัสกี (Siberian Husky)

ไซบีเรียน ฮัสกี (Siberian Husky) เป็นสุนัขขนาดกลางที่มีถิ่นกำเนิดในแถบไซบีเรีย สุนัขพันธุ์นี้มีนิสัยฉลาด แสนซน และมีพลังเหลือล้น สามารถวิ่งในระยะทางหลายไมล์และวิ่งลากของหนักๆ ได้ด้วย ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ไซบีเรียน ฮัสกีเป็นสุนัขที่นิยมนำมาช่วยลากเลื่อน ลักษณะทั่วไปของไซบีเรียนฮัสกี โดยส่วนใหญ่ไซบีเรียน ฮัสกีโตเต็มวัยจะมีความสูงประมาณ 20 – 23.5 นิ้ว น้ำหนักประมาณ 17 – 28 กิโลกรัม จัดอยู่ในกลุ่มสุนัขขนาดกลาง โดยเพศผู้จะมีขนาดตัวและน้ำหนักมากกว่าเพศเมีย ลักษณะตัวยาวและมีขนาดพอเหมาะ รวมทั้งมีความอึด มีพลัง และรวดเร็ว

5 สายพันธุ์น้องหมาเงียบสงบ ไม่ส่งเสียงเห่ารบกวน!5 สายพันธุ์น้องหมาเงียบสงบ ไม่ส่งเสียงเห่ารบกวน!

      เพื่อน ๆ คนไหนกำลังมองหาน้องหมาแสน่ารักเข้าไปเลี้ยงในครอบครัวสักตัวและต้องการน้องหมาที่ไม่ส่งเสียงเห่าดังรบกวนต้องไม่พลาดแล้วค่ะ เพราะวันนี้ ปังปอนด์จะพาเพื่อน ๆ ไปดูกันค่ะว่า มีน้องหมาพันธุ์ไหนบ้างที่เป็นน้องหมาสงบเงียบ ไม่ส่งเสียงเห่า มีน้องหมาพันธุ์ไหนบ้าง ไปดูกันเลย 1.อิตาเลียน เกรย์ฮาวด์ (Italian Greyhound)      น้องหมาอิตาเลียน เกรย์ฮาวด์ เป็นน้องหมาที่มีรูปร่างเล็กและปราดเปรียว แต่ดูสวย สง่างามและน่ารักอ่อนหวาน ตามต้นตระกูลเกรย์ฮาวด์ ขนสั้นเกรียนมีหลายสี พวกเขาสามารถปรับตัวให้สามารถอยู่ได้ทั้งในเมืองและชนบท เป็นได้ทั้งเพื่อนเล่นและนักล่าตัวน้อย มีอายุโดยเฉลี่ย 14 -18 ปี และที่สำคัญยังเป็นน้องหมารู้จักอยู่

ทำไมไม่ควรฝังสุนัขไว้ที่สวนหลังบ้านทำไมไม่ควรฝังสุนัขไว้ที่สวนหลังบ้าน

     เมื่อวันสุดท้ายของเพื่อนรักสี่ขามาถึง คุณเลือกที่จะจากลาน้องหมาด้วยวิธีใด ปัจจุบันการจัดการกับร่างของน้องหมานั้นมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเผา การฝัง การสต๊าฟ หรือการบริจาคร่างเป็นอาจารย์ใหญ่ ซึ่งตามความเชื่อแล้วส่วนมากคนไทยจะเลือกวิธีเผาหรือไม่ก็ฝัง ซึ่งวิธีการเผาในปัจจุบันนั้น วัดบางแห่งก็มีให้เลือกบริการ หรือไม่ก็มีเอกชนที่รับเผาและจัดพิธีให้กับสุนัขที่ตายแล้วด้วยเช่นกัน ส่วนการฝังนั้นเป็นวิธีที่นิยมทำกัน โดยเฉพาะตามต่างจังหวัดหรือมีพื้นที่มากพอที่จะฝังร่างของสุนัขที่ตายไปได้ บางคนเลือกที่จะฝังร่างของสุนัขไว้ที่สนามหลังบ้านของตัวเอง ในต่างประเทศนั้นการฝังร่างสุนัขไว้ในสวนหลังบ้านก็เป็นที่นิยมทำกัน แต่ก็มีบางคนที่ไม่แนะนำกันให้ทำเช่นกัน ทำไมกันนะ เรามาดูมุมมองและเหตุผลในอีกแง่มุมกันครับ สาเหตุที่ไม่แนะนำให้ฝังสุนัขไว้ในสวนหลังบ้าน       ในต่างประเทศการฝังสุนัขไว้ในสวนหลังบ้านอาจมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงตัวอื่น ๆ รวมถึงสัตว์อื่น ๆ ในธรรมชาติได้ กล่าวคือ ในวาระสุดท้ายของสุนัขบางตัวอาจถูกทำให้หลับไปด้วยวิธีการการุณยฆาตรด้วยการฉีดยาให้หลับไป ซึ่งยาบางตัวอาจเป็นพิษที่ตกข้างอยู่ในร่างของสุนัข หากมีสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์อื่น